Contact

Algemene nummers

Landelijk alarmnummer 112

Meldkamer twente: 053 455 78 30

Regio Twente Hulpverleningsdienst: 053 487 65 43

Kazerne Tubbergen

Reutummerweg 6 7651 KL Tubbergen

Telefoonnummer: 088 256 7240

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Brandweer Tubbergen is niet verantwoordelijkheid voor eventuele rechten van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten we iedere aansprakelijkheid uit voor onvolledigheden, onjuistheden, en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto's

Op zowel de internetpagina's van deze site als mede op de aanwezige foto's berust copyright. Het is niet toegestaan foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor, mondeling of schriftelijk, toestemming is verleend door Brandweer Tubbergen. Hoewel ernaar gestreefd wordt de privacy van betrokkenen en derden te beschermen kan het voorkomen dat deze onbedoeld toch wordt geschonden. Mocht u van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met ons.

Brandweer Tubbergen acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op site's die zijn verbonden/gelinkt van of naar deze site.